Dịch bệnh lại hoành hành, Valve bất lực huỷ bỏ Major đầu tiên