Lộ diện tướng mới từ Hư Không - Bel'Veth: Có bộ kỹ năng thay hình đổi dạng, đã được "nhá hàng" gần 10 năm trước