Những tựa game thế giới mở cho phép bạn "làm lại cuộc đời" với con người mới