Thầy Tề lead team cực đỉnh, Resurgence đại thắng trước Lilgun tại DPC Division 2